Shakespeare in Groningen

In the Stadsschouwburg in Groningen there are two Dutch language Shakespeare plays coming up. For details see http://www.de-oosterpoort.nl

25 April: Twelfth Night

Met ‘Driekoningenavond’ zet De Theatertroep vol plezier een hele berg maatschappelijke waarden op de kop, met de boodschap dat het verstand en de zotheid tweelingen zijn. En dat in komedie, onder alle grappen en grillen, de poëzie van de ware tragedie schuilt.
In deze Shakespeare-bewerking moeten zowel personages als acteurs overleven in een web van misverstanden. De rijken worden arm en de armen rijk, de machtigen worden machteloos en omgekeerd, vrouwen worden mannen of vrouwen spelen mannen die vrouwen spelen.

10 May: King Lear

‘Lear’ begint als een realitysoap, live gefilmd op het toneel. Overal camera’s, nergens privacy. Lear, oud en moe, verdeelt zijn rijk onder zijn drie dochters. De dochter die haar liefde het beste toont, krijgt het grootste deel. Maar de jongste dochter Cordelia weigert, zij kapt met de schijnwereld waarin zij al haar hele jeugd leeft. Lear verstoot haar en verdeelt zijn rijk onder zijn twee andere dochters. Pas als het filmdoek valt en de camera’s uitstaan, ziet hij hoe hij zich heeft laten verblinden en zijn kinderen heeft opgeofferd aan egoïsme en zelfoverschatting.


Obviously, it would be better were there to be English language performances, but seeing Shakespeare staged is an enormous benefit to students, especially those taking the Shakespeare and Early Modern Literature course in second year.